Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở Villach, Áo

ADDRESSNikolaigasse 22 9500, Villach, Austria PHONE(+43) (4242) 232 370 SỐ FAX(+43) (4242) 255 71 [email protected] About Albanian Consulate in Villach, Austria Consulate of Albania in Villach runs an inclusive range of consular services to local,...

Lãnh sự quán Albania ở Graz, Áo

ĐỊA CHỈ NHÀ: Đường Gössendorf Pangraz Fox 23, 8071 Gössendorf, Austria PHONE: (+43) (664) 17 49 156 SỐ FAX: (+43) (3135) 460 29 E-MAIL: [email protected] About Albanian Consulate General in Graz, Austria Albanian Consulate in Graz...

Lãnh sự quán Albania ở St. polten, Áo

ĐỊA CHỈ NHÀ: Wienerstrasse 100, 3100 St. polten, Austria PHONE: (+43) (2236) 200 74 40 SỐ FAX: (+43) (2236) 89 27 00 E-MAIL: [email protected] About Albanian Consulate in St. polten, Austria Albanian Consulate in St. Polten runs an inclusive range...

Lãnh sự quán Albania trong Eisenstadt, Áo

ĐỊA CHỈ NHÀ: c / o Thương mại, Burgenland Robert Graf Quảng trường 1 7000, Eisenstadt, Austria PHONE: (+43) (1) 985 99 34 SỐ FAX: (+43) (1) 985 99 34 – 95 Về Tổng lãnh sự quán Albania trong Eisenstadt, Austria Consulate of Albanian in Eisenstadt...

Lãnh sự quán Albania ở Salzburg, Áo

ĐỊA CHỈ NHÀ: HauptstrasseKhách 14-16, 5082 grodig, Salzburg, Austria PHONE: (+43) (6246) 89 11 0 SỐ FAX: (+43) (6246) 89 11 202 Về Lãnh sự quán Albania ở Salzburg, Austria Albanian Consulate in Austria runs an inclusive range of consular services...

Đại sứ quán Zimbabwe ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Zimbabwe ở Vienna, Austria Address: Strozzigasse 10/15, 1080 Vienna, Vienna,Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 4079236/7 Số fax: (+43-1) 4079238 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Yemen tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Yemen tại Vienna, Austria Address: Karolinengasse 5/7, 1040 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5032930 /1 Số fax: (+43-1) 5033159 E-mail: [email protected]

ĐSQ Việt Nam tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Austria Address: Felix Mottl – Str. 20 Một – 1190 Vienna City: Vienna Phone: (1) 3680755 Số fax: (1) 3680754 Trang mạng: http://www.vietnamembassy-austria.org/vi/ Email: [email protected] About Embassy...

Đại sứ quán Venezuela tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Venezuela tại Vienna, Austria Address: Marokkanergasse 22 / 4, A-1030 P.O. hộp Một – 1840, Vienna, Austria City: Vienna Phone: (43 1) 712 2630 hoặc là 712 2638 Số fax: (43 1) 715 3219 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Uzbekistan ở Wien, Áo

Đại sứ quán Uzbekistan ở Wien, Austria Address: A-1180 Wien Ptzleinsdorferstrasse 49 thành phố: Wien Phone: +43-1 3153994 Số fax: +43-1 3153993 Trang mạng: http://www.usbekistan.at/publish/uk/ Email: [email protected]

Lãnh sự quán Uruguay trong Salzburgo, Áo

Consulate of Uruguay in Austria Address: Alpenstrasse 75 thành phố: Salzburgo Phone: (+43-662) 2051625 Số fax: (+43-662) 2051615

Đại sứ quán Uruguay tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Uruguay tại Vienna, Austria Address: Naglergasse 9, 3 sàn nhà, cửa 17 thành phố: Vienna Phone: (+43 / 1) 535 66 57, (+43 / 1) 535 66 36 Số fax: (+43 / 1) 535 66 18 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Mỹ tại Vienna, Áo

la Mỹ. Đại sứ quán tại Vienna, Austria Address: la Mỹ. Tịch và Di trú (USCIS), Parkring 12a City: Vienna Phone: (+43-1) 31339-7580 hoặc là 7581 Số fax: (+43-1) 512 58 35 Trang mạng: http://www.usembassy.at/en/embassy/cons Email: [email protected],...

Đại sứ quán Anh tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Anh tại Vienna, Austria Address: Jauresgasse 12, 1030 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (43) (1) 716130 Số fax: (43) (1) 71613 5900 Trang mạng: http://ukinaustria.fco.gov.uk/en/ Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Emirati ở Vienna, Áo

Đại sứ quán vương quốc Ả Rập Saudi tại Vienna, Austria Address: Peter Jordan St. 66A / 1190, Vienna, Austria City: Vienna Phone: +43-1-3681455 Số fax: +43-1-3684485 E-mail: [email protected], [email protected]

Ukraine Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Ukraine tại Vienna, Austria Address: Naaffgasse 23, 1180 Vienna City: Vienna Phone: (+43-1) 4797172 Số fax: (+61-2) 62307298 Trang mạng: http://www.ukremb.at Email: [email protected],[email protected]

Ukraine Lãnh sự quán ở Salzburg, Áo

Consulate of Ukraine in Austria Address: Lamberggasse 10 thành phố: Salzburg Phone: +43-662-6472123 / +43-662-6472120 Số fax: +43-662-6477211 / +43-662-6477212 E-mail: [email protected]

Ukraine Đại sứ quán tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Ukraine tại Vienna, Austria Address: Naaffgasse 23 thành phố: Vienna Phone: +43-1-4797172 Số fax: +43-1-4797172 /+43-1-4797147 Trang mạng: http://www.ukremb.at/ Email: [email protected] / [email protected]

Uganda Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

Tổng lãnh sự quán Uganda ở Vienna, Austria Address: A-1230 Wien, Forchheimergasse 5 thành phố: Vienna Phone: 0043 1 863 11 40 Số fax: 0043 1 863 11 43 Trang mạng: http://www.uganda.at/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Turkmen ở Vienna, Áo

Embassy of Turkmenistan in Austria Address: Argentinierstr. 22, 2VÍ DỤ, 1040 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5036470/2 Số fax: (+43-1) 5036473 E-mail: [email protected], [email protected]