RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Yerevan

 

 

Địa chỉ nhà: 34 Abovyan đường, bộ 7, Yerevan 375009, Armenia

thành phố: Yerevan

Điện thoại: + 374 (10) 56 96 98

Số fax: + 374 (10) 56 67 35

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 09.30 là. – 5 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment