RSS Reset

Lãnh sự quán Singapore tại Vienna, Áo

Tổng lãnh sự quán Singapore tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Raiffeisen Ngân hàng Trung ương Áo AG, Tại công viên thành phố 9, A-1030, Wien

thành phố: Vienna

Điện thoại: (43 1) 71707 1250

Số fax: (43 1) 71707 1656

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 8:30 là. đến 5:30 giờ chiều

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment