RSS Reset

Đại sứ quán Namibia ở Vienna, Áo

Đại sứ quán nước Cộng hòa Namibia ở Vienna, Austria Address: Zuckerkandlgasse 2. 1190 Vienna, Austria City: Vienna Phone: +431-402 9371/2/4 Số fax: +431-402 9370 Trang mạng: http://www.embnamibia.at Email: [email protected]

Đại sứ quán Namibia ở Luanda, Angola

Namibia Namibia Đại sứ quán tại thủ đô Luanda, Angola Address: Đại sứ quán nước Cộng hòa Namibia trong Luanda, Angola, Rua Dos Coquiros Trong. 37, P.O. Cái hộp 953 thành phố: Luanda Phone: +244-2395483 hoặc là 2394730 hoặc là 23962811 Số fax: +244-2339234 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Windhoek, Namibia

Đại sứ quán Algeria tại Windhoek, Namibia Address: 24 Mugabe Avenue Robert, HỘP THƯ 3079 thành phố: Windhoek Phone: 264 61 22 15 07 Số fax: 264 61 23 63 76 E-mail: [email protected]