RSS Reset

新加坡驻河内使馆, 越南

新加坡大使馆在河内, 越南

地址: 没有. 41 & 43 特伦·菲街, 河内, 越南
市: 河内
电话: + 84-24-38489168 (主线)
传真: + 84-24-38489178
网站: HTTP://www.mfa.gov.sg/hanoi
电子邮件: [email protected]
办公时间: 周一 – 周五 9.00 时至 12.00 周六中午 , 太阳 & 公共假期 – 关闭

地图河内新加坡大使馆, 越南

关于在河内新加坡大使馆, 越南

新加坡大使馆在河内运行的本地领事服务所包括的范围, 新加坡, 在越南的国际公民.

新加坡驻河内大使馆通过其领事服务支持越南公民, 如果他们:

  • 需要更多关于新加坡经济一般或特定信息, 文化, 体育, 教育和更多
  • 需要获得有关新加坡公民的要求和过程信息
  • 在新加坡的具体联系人和信息
  • 想申请并获得新加坡签证

在河内新加坡大使馆的签证和护照服务, 越南

在河内新加坡护照和签证从新加坡使馆只发给市民的主要居住地在新加坡和越南.

新加坡发行的新加坡签证和护照的过程可能需要几个星期.

*请与新加坡驻河内大使馆联系,如果您有作为的签证和护照事宜方面的任何问题.

在越南新加坡交涉

除了新加坡大使馆在河内, 新加坡也有 1 在越南等代表:

在新加坡越南交涉

Vietnam Visa on arrival

One Response to “新加坡驻河内使馆, 越南”

  1. Đặng Đình Thành
    游行 24, 2018 at 4:37 下午 #

    Tôi bị hack mất gmail [email protected].ở Việt Nam đã tìm mọi cách khôi phục nhưng không được.xin hỏi nếu sang trụ sở google ở bên Singapore thì có lấy lại được không, và cần mang theo những gì? Xin hãy giúp tôi! Tôi đang rất cần Xin cảm ơn!

Leave a Reply to Đặng Đình Thành