Facebook RSS Reset

ĐSQ Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

ĐSQ Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

Địa chỉ nhà: Không 85 23 Singha đường, Ban Phonxay, Quận Saysettha, Viêng Chăn, Lào
thành phố: Viêng Chăn
Điện thoại: (856-21) 413 400
Số fax: (856-21) 416 720
E-mail: [email protected]
giờ mở cửa: 8:30-11:30LÀ, 1:30-5:30PM

Về Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

ĐSQ Việt Nam tại Vientiane chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Tiếng Việt, và công dân quốc tế tại Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vientiane hỗ trợ công dân Lào qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

 • Cần thông tin chung hay cụ thể về kinh tế Việt Nam, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
 • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quốc tịch Việt
 • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin tại Việt Nam
 • Muốn áp dụng và có được Visa Việt

ĐSQ Việt Nam tại Vientiane ủng hộ, Công dân Việt Nam khi ở Vientiane hay ở nơi khác tại Lào qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

 • Đang ở phía trước của một trường hợp khẩn cấp và cần thông tin, địa chỉ liên lạc hoặc hỗ trợ khác
 • khó khăn mặt sẽ trở lại Việt Nam
 • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Lào
 • Cần thông tin về nguồn lực địa phương ở Lào
 • Cần Hộ chiếu Việt mới hoặc CMND (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
 • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Việt

dịch vụ visa và hộ chiếu của Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

hộ chiếu Việt Nam và visa từ Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Việt Nam và Lào.

Quá trình phát hành thẻ Visa Việt Nam và hộ chiếu của Việt Nam có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Vientiane nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

Đại diện Việt Nam tại Lào

Ngoài Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn, Việt Nam cũng có 2 cơ quan đại diện khác tại Lào:

cơ quan đại diện của Lào tại Việt Nam

Đất nước Lào có 4 cơ quan đại diện khác tại Việt Nam:

 • Lào hoặc Đại sứ quán Lào tại Hà Nội
 • Lào hoặc Lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Lào hoặc Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng
 • Lào hoặc Lãnh sự quán Lào tại Hà Nội

Apply Vietnam e-Visa

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment