RSS Reset

ĐSQ Việt Nam tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Úc
Địa chỉ nhà: 6 Timbarra Crescent,O'Malley, ACT 2606, Châu Úc
thành phố: Canberra
Điện thoại: 61-2-6286 6059, 6290 1556, 6290 1894, 6286 6267
Số fax: 61-2-6286 4534
Trang mạng: http://www.vietnamembassy.org.au/
E-mail: [email protected]
Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu: 9:00 -12:30 và 13:30-16:00

Về Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Úc

ĐSQ Việt Nam tại Canberra chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Tiếng Việt, và công dân quốc tế tại Úc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra hỗ trợ công dân Úc qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

 • Cần thông tin chung hay cụ thể về kinh tế Việt Nam, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
 • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quốc tịch Việt
 • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin tại Việt Nam
 • Muốn áp dụng và có được Visa Việt

ĐSQ Việt Nam tại Canberra hỗ trợ, Công dân Việt Nam khi tại Canberra hay ở nơi khác tại Úc thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

 • Đang ở phía trước của một trường hợp khẩn cấp và cần thông tin, địa chỉ liên lạc hoặc hỗ trợ khác
 • khó khăn mặt sẽ trở lại Việt Nam
 • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Úc
 • Cần thông tin về nguồn lực địa phương tại Úc
 • Cần Hộ chiếu Việt mới hoặc CMND (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
 • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Việt

dịch vụ visa và hộ chiếu của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Úc

hộ chiếu Việt Nam và visa từ Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Việt Nam và Australia.

Quá trình phát hành thẻ Visa Việt Nam và hộ chiếu của Việt Nam có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

Đại diện Việt Nam tại Úc

Ngoài các sứ quán Việt Nam tại Canberra, Việt Nam cũng có 1 đại diện khác tại Úc:

cơ quan đại diện Australia tại Việt Nam

Nước Úc có 2 cơ quan đại diện khác tại Việt Nam:

 • Lãnh sự quán Australia tại Việt Nam
 • Đại sứ quán Australia tại Việt Nam
Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment