RSS Reset

Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, CANADA

Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, CANADA
55 MacKay St, Ottawa, ON K1M 2B2, Canada
Điện thoại: (1613) 236 0772
Số fax: (1613) 236 2704
E-mail: [email protected] / [email protected]
giờ: mở ngày nay · 9:30AM-4:30PM

Bản đồ này sẽ hiển thị vị trí của Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada

Về Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada

ĐSQ Việt Nam tại Ottawa chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Tiếng Việt, và công dân quốc tế tại Canada.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa hỗ trợ công dân Canada thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể về kinh tế Việt Nam, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quốc tịch Việt
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin tại Việt Nam
  • Muốn áp dụng và có được Visa Việt

ĐSQ Việt Nam tại Ottawa hỗ trợ, Công dân Việt Nam khi ở Ottawa hay ở nơi khác ở Canada qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Đang ở phía trước của một trường hợp khẩn cấp và cần thông tin, địa chỉ liên lạc hoặc hỗ trợ khác
  • khó khăn mặt sẽ trở lại Việt Nam
  • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Canada
  • Cần thông tin về nguồn lực địa phương ở Canada
  • Cần Hộ chiếu Việt mới hoặc CMND (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
  • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Việt

dịch vụ visa và hộ chiếu của Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada

hộ chiếu Việt Nam và visa từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Việt Nam và Canada.

Quá trình phát hành thẻ Visa Việt Nam và hộ chiếu của Việt Nam có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.