RSS Reset

Đại sứ quán Venezuela tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Venezuela tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Marokkanergasse 22 / 4, A-1030

P.O. hộp Một – 1840, Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: (43 1) 712 2630 hoặc là 712 2638

Số fax: (43 1) 715 3219

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment