RSS Reset

Đại sứ quán Venezuela tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivarian Venezuela tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 7 Culgoa Circuit O'Malley, ACT 2606 Canberra, Châu Úc

thành phố: Canberra

Điện thoại: (02) 6290 2967 / 6290 2968

Số fax: (02) 6290 2911

Trang mạng: http://www.venezuela-emb.org.au

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment