RSS Reset

Đại sứ quán Venezuela tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Venezuela tại Algiers, Algeria

Địa chỉ nhà: 3, Bế tắc Ahmed Kara, Chemin Du Kaddous, vật khó trừ tuyệt, B.P. 106, Said Hamdine, Algiers, 16012, Algeria

thành phố: Algiers

Điện thoại: (+213) (21) 547-414 / 780

Số fax: (+213) (21) 547-396

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Chủ Nhật đến thứ Năm: 09:00 – 16:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment