RSS Reset

Hoa Kỳ Tòa lãnh sự Mỹ tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 6, 553 St Kilda Road

PO Box 6722, Melbourne, Victoria 3004

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (+61) 3 9526 5900

Số fax: (+61) 3 9510 4646

Trang mạng: http://melbourne.usconsulate.gov/melbourne/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 8.30 là. – 12.30 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment