RSS Reset

Ukraine Embassy in Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Ukraine tại Azerbaijan

Địa chỉ nhà: 49 và. Vezirov đường, 1069

thành phố: Baku

Điện thoại: (+994-12) 4989318, 4982742

Số fax: (+994-12) 4982742

Trang mạng: http://tôi www.ukremb.azeriland.co

E-mail: [email protected], [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment