RSS Reset

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Tirana, Albania

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Albania

Địa chỉ nhà: Tôi Boulevard Zogu, Parruca Vùng lân cận, Roscommon

thành phố: Tirana

Điện thoại: +355-22-47189

Số fax: +355-22-47189

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment