RSS Reset

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Úc

Địa chỉ nhà: 66 đường Dương, Woollahra NSW

thành phố: Sydney

Điện thoại: +61-2-9328-1155

Số fax: +61-2-9362-4533

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment