RSS Reset

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Linz, Áo

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Áo

Địa chỉ nhà: Maderspergerstrabe 22a, Villa Hummelhof

thành phố: Linz

Điện thoại: +43-732 680-909

Số fax: +43-732 680-909 / +43-732 680-924

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment