RSS Reset

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Bregenz, Áo

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Áo

Địa chỉ nhà: Arlbergstrasse 115

thành phố: Bregenz

Điện thoại: +43-5574 42083 / +43-5574 44815

Số fax: +43-5574 42441

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment