RSS Reset

Tonga Lãnh sự quán ở Bắc Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Tonga ở Bắc Sydney, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 6, 73 Walker St, Bắc Sydney NSW 2060

PO Box 238, Bắc Sydney NSW 2059

thành phố: Bắc Sydney

Điện thoại: + (61 – 2) 9936 2088

Số fax: + (61 – 2) 99362099

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thứ hai – Thứ sáu: 10.00 là. – 12.00 trưa., 2.00 giờ chiều. – 4.00 chiều; giờ chiều thứ tư đóng.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment