Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Thái Lan tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Thái Lan tại Manama, Bahrain

Địa chỉ nhà: Villa Không. 132, Đường 66, Khối 360, Zinj Diện tích

P.O. Cái hộp 26475, Manama, Bahrain

thành phố: Manama

Điện thoại: (973) 1724-6242,17274142

Số fax: (973) 1727-2714 (973) 17230980

Trang mạng: http://www.thaiembassy.org/manama

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Đại sứ quán’ ngày làm việc được Monday to Friday. Giờ hành chính: 08:00- 15:00 giờ. Phòng lãnh sự: 08:00-11:30 giờ.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment