RSS Reset

Thái Lãnh sự quán ở Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán Thái Lan tại Yerevan, Armenia

 

Địa chỉ nhà: 8 Amirian đường, Yerevan, Armenia

thành phố: Yerevan

Điện thoại: (+374) 10 560410

Số fax: (+374) 10 544425

Trang mạng: http://www.thaiconsulate.am

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: ngày làm việc và giờ Lãnh sự quán: thứ hai – Thứ sáu 10.00-18.00 giờ ăn trưa- 13.00-14.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment