RSS Reset

Đại sứ quán Đài Loan tại Vienna, Áo

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Wagramerstrasse 19/11 VÀ, A-1220 Vienna ,Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: (002-43-1) 2124720

Số fax: (002-43-1) 2124703

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment