RSS Reset

Đại sứ quán Đài Loan tại Sydney, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa tại Úc

Địa chỉ nhà: Đơn vị 8, Du lịch Nhà

40 Blackall đường

sân nuôi gà, Canberra

ACT 2600, Châu Úc

thành phố: Sydney

Điện thoại: (002-61-2) 61202000
02-61201000

Số fax: (002-61-2) 6273-3228

Trang mạng: http://www.teco.org.au

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu: 9:30là ~ 3:30PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment