RSS Reset

Đại sứ quán Đài Loan tại Manama, Bahrain

Thương mại Sứ mệnh của Đài Loan để Vương quốc Bahrain

Địa chỉ nhà: Bằng phẳng 1, Abulfatih Building, Không. 172,Khối 319, Đường 1906, Al Hoora Diện tích, Manama, Vương quốc Bahrain

thành phố: Manama

Điện thoại: (002-973) 17292578/(002-973) 17293248

Số fax: (002-973) 17293852

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment