RSS Reset

Đại sứ quán Đài Loan ở Funafuti, Tuvalu

Đại sứ quán nước Cộng hòa Đài Loan ở Funafuti, Tuvalu

 

Địa chỉ nhà: Palagi đường Fakaifou, Funafuti, Tuvalu

thành phố: Funafuti

Điện thoại: 002-688-20278

Số fax: 002-688-20277

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment