RSS Reset

Đại sứ quán Đài Loan tại Buenos Aires, Argentina

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa ở Argentina

Địa chỉ nhà: của. có thể 654, căn hộ 4, 1084, Capital Federal

thành phố: Buenos Aires

Điện thoại: (002-54-11) 52182600
tel khẩn cấp: (002-54-9-11)56162947

Số fax: (002-54-11)5218-2625

Trang mạng: http://www.taiwanembassy.org

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9:00 là. đến 1: 00 giờ chiều. và 2 giờ chiều. đến 5 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment