RSS Reset

Lãnh sự quán Đài Loan tại Sydney, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa tại Sydney, Châu Úc
Địa chỉ nhà: bộ 1902, Cấp độ 19, M. L. C. Trung tâm, Vua St., Sydney, NSW 2000, Châu Úc

thành phố: Sydney

Điện thoại: (002-61-2) 9223-3233

Số fax: (002-61-2) 9223-0086

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment