Facebook RSS Reset

Lãnh sự quán Đài Loan tại Melbourne, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa, Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 46, 80 Collins Street,Melbourne, VIC. 3000, Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (002-61-3) 9650-8611

Số fax: (002-61-3) 9650-8711

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment