Facebook RSS Reset

Lãnh sự quán Đài Loan tại Brisbane, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa ở Brisbane, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 34, ven sông Plaza, 71 Eagle đường, Brisbane, QLD 4000, Châu Úc

thành phố: Brisbane

Điện thoại: 61-7-3229 5168

Số fax: 61-7-3229 8881

Trang mạng: http://www.taipeieco.org.au

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai ~ thứ sáu 9:00là ~ 5:00PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment