RSS Reset

Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, TRUNG QUỐC

Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, CHINA No 32 Guanghua Rd., Jiangou menwai, P.O.Box 00600, Bắc Kinh, CHINA Phone: (86-10) 653211 / (86-10) 6532 1155 Số fax: (86-10) 6532 5720 E-mail: [email protected] This map displays the location...

Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, PHÁP

Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, FRANCE Address: 61 Rue de Miromesnil, 75008 Paris, France Phone: (331) 4414 6400 Số fax: (331) 4524 3948 E-mail: [email protected] / [email protected] This map displays the location of Vietnamese...

Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, CANADA

Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, CANADA 55 MacKay St, Ottawa, ON K1M 2B2, Canada Phone: (1613) 236 0772 Số fax: (1613) 236 2704 E-mail: [email protected] / [email protected] Hours: mở ngày nay · 9:30AM-4:30PM This map displays...

Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, NƯỚC ĐỨC

Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, GERMANY Elsenstrasse 3, Treptow, 12435 Berlin, GERMANY Phone: (4930) 5363 010 Số fax: (4930) 5363 020 E-mail: [email protected] Hours: mở ngày nay · 9AM-12:30PM, 1:30–5PM This map displays...

ĐSQ Việt Nam tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Austria Address: Felix Mottl – Str. 20 Một – 1190 Vienna City: Vienna Phone: (1) 3680755 Số fax: (1) 3680754 Trang mạng: http://www.vietnamembassy-austria.org/vi/ Email: [email protected] About Embassy...

ĐSQ Việt Nam tại Canberra, Châu Úc

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia Address: 6 Timbarra Crescent,O'Malley, ACT 2606, Australia City: Canberra Phone: 61-2-6286 6059, 6290 1556, 6290 1894, 6286 6267 Số fax: 61-2-6286 4534 Trang mạng: http://www.vietnamembassy.org.au/ Email:...

ĐSQ Việt Nam tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Việt Nam tại Buenos Aires, Argentina Address: đường phố 11 tháng chín 1442, C.P. 1426 Buenos Aires, Capital Federal Argentina City: Buenos Aires Phone: (+54) 11 4783 1802 / 4783 1825 Số fax: (+54) 11 4728 0078 E-mail: [email protected] Office...

ĐSQ Việt Nam tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Luanda, Angola Address: Đại sứ quán Việt Nam đường CdTe Nzaji 66/68, Alvalade – Luanda, Angola City: Luanda Phone: (00244) 222.391075 / 222.390684 Số fax: (00244) 222.390369 Trang mạng: http://www.vietnamembassy-angola.org/en Email:...

ĐSQ Việt Nam tại Alger, Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Alger, Algeria Address: 30, Chenoua đường Hydra, Alger, Algeria City: Alger Phone: +213 269-2752 Số fax: +213 269-3778 E-mail: [email protected] WEBSITE: http://www.vietnamembassy-algerie.org/en About Embassy of Vietnam...
ĐSQ Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

ĐSQ Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn, Laos Address: Không 85 23 Singha đường, Ban Phonxay, Quận Saysettha, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856-21) 413 400 Số fax: (856-21) 416 720 E-mail: [email protected] Hours Open: 8:30-11:30LÀ, 1:30-5:30PM About...