RSS Reset

Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of Greece in Hanoi Address: 28 Thanh Nien Road, Ba Dinh District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (008443) 7152254 Số fax: (008443)7152253 E-mail: [email protected] , [email protected]

Lãnh sự quán Iceland tại Hà Nội, Việt Nam

Consulate of Iceland in Vietnam Address: 18 Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (84-4) 3936 6868 Số fax: (84-4) 3936 5431 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Iceland tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Consulate of Iceland in Vietnam Address: 80 Nguyen Dinh Chieu, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (88) 274 462 Số fax: (88) 274 461 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Vietnam Address: 58-60, Tran Hung Dao, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 00-84-4-8244989, 82444990 Số fax: 00-84-4-8244998 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 55-Nguyen Dinh Chieu Street, Huyện 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (+84) 8-38237047 Số fax: (+84) 8-9307495 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 18, Phung Khac Khoan Street, Quận. 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: 84-8) 825-1888, 825-1889 Số fax: (84-8) 829-9493 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Iraq tại Việt Nam

Đại sứ quán Cộng hòa Iraq tại Hà Nội, Việt Nam 66 Tran Hung Dao Str, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam Phone: +84-8-9424141 0912440530 / 01686702867 Số fax: +84-8-9424055 E-mail: [email protected][email protected]

Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of Ireland in Vietnam Address: Vincom City Towers [8F], 191 Chọn Ba đường, Hai Ba Trung District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 00 84 4 3974 3291 Số fax: 00 84 4 3974 3295 Trang mạng: http://www.embassyofireland.vn Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, Vietnam Address: 68 Đường Nguyễn Thái Học, Ba Dinh District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 00-84-4-8433140/1/2 Số fax: 00-84-4-8435760 Trang mạng: http://hanoi.mfa.gov.il Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, Vietnam Address: 9, Le Phung Hieu Street, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 84 4 825 6256 Số fax: 84 4 826 7602 Trang mạng: http://www.embitalyvietnam.org Email: embi[email protected]

Lào hoặc Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, Vietnam Address: 22 Rue Tran Bing Trong, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (844) 942 9746, 942 4576, 942 2735 Số fax: (+84 4) 822-8414

Lào hoặc Lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 93 Pasteur St., Quận l, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (+84 8) 829-7667hoặc là 829-9275 Số fax: (+84 8) 829-9272

Lào hoặc Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng, Vietnam Address: 12 Tran Quy-Cap, Đà Nẵng, Vietnam City: Danang Phone: (+84 51) 821-208 Số fax: (+84 51) 822-628

Lào hoặc Lãnh sự quán Lào tại Hà Nội, Việt Nam

Consulate of the People’s Democratic Republic of Laos Address: 40 Quang Trung Street, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (+84-4) 8252588 Số fax: (+84-4) 8228414

Lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Malaysia, Ho Chi Minh City Address: 1208 Mê Linh Point Tower, Không. 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh City Phone: 84-28-3829 9023 Số fax: 84-28-3829 9027 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/hochiminh Email:...

Đại sứ quán Mexico tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Mexico tại Hà Nội, Vietnam Address: 69B Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (84-24) 3847-0948 Số fax: (84-24) 3847-0949 Trang mạng: http://www.sre.gob.mx/acerca/directorio/embajadas/vietnam.htm Email: [email protected] Map:...

Mông Cổ Đại sứ quán tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội, Vietnam Address: Vạn Phúc Diplomatic Quarter, Biệt thự 6 Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 0084-4-38453009 Số fax: 0084-4-38454954 Trang mạng: http://http://mongembhanoi.com/ Email: [email protected] Office Hours: Môn –...

Đại sứ quán Ma-rốc tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Marốc tại Hà Nội, Vietnam Address: 9 Chu Văn An, Ba Dinh District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (+84) 24 3734 55 86 /87 Số fax: (+84) 24 3734 55 89 E-mail: [email protected] Website: http://www.moroccoembassy.vn Ambassador: FARHANE...

Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: Tháp Sài Gòn, bộ 901, 29 Lê Duẩn, Huyện 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: +84 8 8235932/33 Số fax: +84 8 8235934 hoặc là +84 8 8241402 Trang mạng:...

Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội, Vietnam Address: 194 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội City: Hanoi Phone: 84-24-38315650 Số fax: 84-24-38315655 Trang mạng: http://www.netherlandsworldwide.nl Email: [email protected] Opening...