Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Zimbabwe ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Zimbabwe ở Vienna, Austria Address: Strozzigasse 10/15, 1080 Vienna, Vienna,Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 4079236/7 Số fax: (+43-1) 4079238 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Yemen tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Yemen tại Vienna, Austria Address: Karolinengasse 5/7, 1040 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5032930 /1 Số fax: (+43-1) 5033159 E-mail: [email protected]

ĐSQ Việt Nam tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Austria Address: Felix Mottl – Str. 20 Một – 1190 Vienna City: Vienna Phone: (1) 3680755 Số fax: (1) 3680754 Trang mạng: http://www.vietnamembassy-austria.org/vi/ Email: [email protected] About Embassy...

Đại sứ quán Venezuela tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Venezuela tại Vienna, Austria Address: Marokkanergasse 22 / 4, A-1030 P.O. hộp Một – 1840, Vienna, Austria City: Vienna Phone: (43 1) 712 2630 hoặc là 712 2638 Số fax: (43 1) 715 3219 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Uruguay tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Uruguay tại Vienna, Austria Address: Naglergasse 9, 3 sàn nhà, cửa 17 thành phố: Vienna Phone: (+43 / 1) 535 66 57, (+43 / 1) 535 66 36 Số fax: (+43 / 1) 535 66 18 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Mỹ tại Vienna, Áo

la Mỹ. Đại sứ quán tại Vienna, Austria Address: la Mỹ. Tịch và Di trú (USCIS), Parkring 12a City: Vienna Phone: (+43-1) 31339-7580 hoặc là 7581 Số fax: (+43-1) 512 58 35 Trang mạng: http://www.usembassy.at/en/embassy/cons Email: [email protected],...

Đại sứ quán Anh tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Anh tại Vienna, Austria Address: Jauresgasse 12, 1030 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (43) (1) 716130 Số fax: (43) (1) 71613 5900 Trang mạng: http://ukinaustria.fco.gov.uk/en/ Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Emirati ở Vienna, Áo

Đại sứ quán vương quốc Ả Rập Saudi tại Vienna, Austria Address: Peter Jordan St. 66A / 1190, Vienna, Austria City: Vienna Phone: +43-1-3681455 Số fax: +43-1-3684485 E-mail: [email protected], [email protected]

Ukraine Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Ukraine tại Vienna, Austria Address: Naaffgasse 23, 1180 Vienna City: Vienna Phone: (+43-1) 4797172 Số fax: (+61-2) 62307298 Trang mạng: http://www.ukremb.at Email: [email protected],[email protected]

Ukraine Đại sứ quán tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Ukraine tại Vienna, Austria Address: Naaffgasse 23 thành phố: Vienna Phone: +43-1-4797172 Số fax: +43-1-4797172 /+43-1-4797147 Trang mạng: http://www.ukremb.at/ Email: [email protected] / [email protected]

Uganda Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

Tổng lãnh sự quán Uganda ở Vienna, Austria Address: A-1230 Wien, Forchheimergasse 5 thành phố: Vienna Phone: 0043 1 863 11 40 Số fax: 0043 1 863 11 43 Trang mạng: http://www.uganda.at/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Turkmen ở Vienna, Áo

Embassy of Turkmenistan in Austria Address: Argentinierstr. 22, 2VÍ DỤ, 1040 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5036470/2 Số fax: (+43-1) 5036473 E-mail: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Vienna, Áo

Embassy of Turkey in Austria Address: Prinz Eugen--Strabe 40 thành phố: Vienna Phone: +43-1 505-7338 / +43-1 505-7330 Số fax: +43-1 505-3660

Đại sứ quán Tunisia ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Tunisia ở Vienna, Austria Address: Opernring 5 thành phố: Vienna Phone: +43-1-5815281 / +43-1-5815582 Số fax: +43-1-5815592 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Thái Lan tại Vienna, Áo

Embassy of Thailand in Austria Address: Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan, Cottagegasse 48, A-1180 Vienna City: Vienna Phone: (43-1) 478-3335 Số fax: (43-1) 478-2907 Trang mạng: http://www.thaiembassy.at Email: [email protected] Office Hours: thứ hai –...

Đại sứ quán Tajikistan ở Vienna, Áo

Embassy of Tajikistan in Austria Address: Wien Wsterreich Các trường Đại học Str., 8, đó. 1.a City: Vienna Phone: +43-1-409-82-66-11 Số fax: +43-1-409-82-66-14 / +43-1-409-82-66-21 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Đài Loan tại Vienna, Áo

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa tại Vienna, Austria Address: Wagramerstrasse 19/11 VÀ, A-1220 Vienna ,Austria City: Vienna Phone: (002-43-1) 2124720 Số fax: (002-43-1) 2124703 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Syria tại Vienna, Áo

Honorary General Consulate of the Syrian Arab Republic Address: Kärntnerring 4, 1015 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5042830 Số fax: (+43-1) 5058381

Đại sứ quán Syria tại Vienna, Áo

Embassy of the Syrian Arab Republic Address: Daffingerstrasse 4, 1030 Wien, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5334633, 5334634/5 Số fax: (+43-1) 5334632 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ hành chính 09.30 – 13.00

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Vienna, Áo

Embassy of Switzerland in Austria Address: Prinz Eugen--Strabe 7 thành phố: Vienna Phone: (43-1) 795 050 Số fax: (43-1) 795 0521 E-mail: [email protected]