Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Andorran Embassy in New York, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 2 United Nations Plaza, Newyork, NY 10017, United States City: New York Phone: (+1) 212 750 8064 / 8065 Số fax: (+1) 212 750 6630 E-mail: [email protected] Website: http://www.mae.ad/en/embassies-of-andorra/andorra-usa-embassy In...

Algeria Lãnh sự quán tại New York, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 15 E 47th St, Newyork, NY 10017, United States City: New York Phone: (+1) 212-486-6931 Số fax: (+1) 212-486-6934 E-mail: [email protected] Website: http://www.algeria-cgny.org Map of Algerian Consulate in New York, United States Consulate...

Đại sứ quán Algeria tại Washington DC, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 2118 Kalorama đường NW, Washington, D.C. 20008, United States City: Washington DC Phone: (+1) 202-265-2800 Số fax: (+1) 202-986-5906 E-mail: [email protected] Website: http://www.algerianembassy.org/ Map of Algerian Embassy in Washington...

Lãnh sự quán Albania ở Stamford, Connecticut, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 1 Landmark Quảng trường, bộ 315, Stamford, Connecticut 06901, United States City: Stamford Phone: +1 203-252-2800, +1 973-993-1898 Số fax: +1 203-252-2810 Albanian Consulate General in Stamford runs an inclusive range of consular services...

Lãnh sự quán Albania tại Pinehurst, bắc Carolina, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 130 Các Canter., Pinehurst, bắc Carolina 28374, United States City: Pinehurst Phone: +1 910-295-4534, +1 910-690-8471 Số fax: +1 910-690-8471 Albanian Consulate General in North Carolina runs an inclusive range of consular services...

Tổng lãnh sự quán Albania ở New York, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 320 E 79th St, Newyork, NY 10075, United States City: New York Phone: +1 212-255-7381 Số fax: +1 212-255-7380 E-mail: [email protected] Website: http://www.ambasadat.gov.al/new-york-consulate/en/ Map of Albanian Consulate...

Lãnh sự quán Albania ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 1500 Clay Avenue Henry, New Orleans, Louisiana 70118-6156, United States City: New Orleans Phone: (+1) (504) 596-4229,(+1) (504) 598-0106 Số fax: (+1) (504) 598-0138 E-mail: [email protected] Albanian Consulate General in New Orleans,...

Lãnh sự quán Albania ở Kansas City, Missouri, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 1916 NW Fawn Ổ, blue Springs, Missouri 64015, United States City: Kansas City Phone: (+1) 816 228 6321 Số fax: (+1) 816 916 5433 E-mail: [email protected] Albanian Consulate General in Kansas City, Missouri runs an inclusive range of consular...

Tổng lãnh sự quán Albania ở Houston, Texas, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 23 Kingscote Way, The Woodlands, Texas 77382-2702, United States City: Houston Phone: (+1) (281) 548-4740 Số fax: (+1) (281) 754 5009 E-mail: [email protected] Albanian Consulate General in Houston, Texas runs an inclusive...

Lãnh sự quán Albania ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 3300 Lone Pine đường, West Bloomfield, Michigan 48323, United States City: Detroit Phone: (+1) (248) 851-7310 Tổng lãnh sự quán Albania ở Detroit, Michigan runs an inclusive range of consular services to local, Albania, and international...

Lãnh sự quán Albania ở Ohio, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 1200 W. 58thứ. đường phố, Cleveland, Ohio 44102, United States City: Cleveland Phone: +1 216 631-1755 E-mail: [email protected] Albanian Consulate General in Ohio runs an inclusive range of consular services to local, Albania, and...

Lãnh sự quán Albania ở Atlanta, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 310 Somerlane Nơi, Avondale Estates, Georgia 30002, United States City: Atlanta Phone: +1 404-285-5525 E-mail: [email protected] Map of Consulate General of Albania in Atlanta, United States Albanian Consulate General in Atlanta...

Đại sứ quán Albania ở Washington, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 2100 S St NW, Washington, DC 20008, USA City: Washington Tel: +1-202-223 4942 Số fax: +1-202-628 7342 E-mail: [email protected] Website: http://embassyofalbania.org/ Map displays the location of Embassy of Albania in Washington,...

Afghanistan Phái đoàn thường trực tại New York, Hoa Kỳ

ĐỊA CHỈ NHÀ: 633 thứ ba Avenue sàn 27 Một, Newyork, NY 10017, United States PHONE: (+1-212) 972 1212,972 1213,972 1221 SỐ FAX: (+1-212) 972 1216 E-MAIL: [email protected],[email protected] WEBSITE: http://www.afghanistan-un.org/ Map...

Afghanistan Lãnh sự quán ở Los Angeles, Hoa Kỳ

ĐỊA CHỈ NHÀ: 120 S Doheny Tiến sĩ, Beverly Hills, CA 90211, USA PHONE: +1-310-288-8334,+1-310-288-8334 SỐ FAX: +1-310-288-8355 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: http://www.afghanconsulategeneral.org Map of Consulate General of Afghanistan...

Afghanistan Lãnh sự quán tại New York, Hoa Kỳ

ĐỊA CHỈ NHÀ: 241-02 Bắc Blvd, Little Neck, NY 11362, USA PHONE: (+1-212) 972 2277/ 972 2276 SỐ FAX: (+1-212) 972 9046 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: http://www.afghanconsulate-ny.org/ Map Consulate General of Afghanistan in New York, United...

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, HOA KỲ

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, HOA KỲ 1700 California St., bộ 430 San Francisco, CA 94109, USA Phone: (1415) 922 1577 Số fax: (1415) 922 1848 E-mail: [email protected] WEBSITE: http://www.vietnamconsulate-sf.org About...

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại New York, HOA KỲ

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại New York, HOA KỲ 866 UN Plaza, bộ 435, Newyork, N.Y. 10017, USA Phone: (1212) 644 0594 Số fax: (1212) 644 5732 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, HOA KỲ 1233, 20thứ St., NW, bộ 400, Washington DC, 20036, USA Phone: (1-202) 861 073 Số fax: 1-202) 861 0917 E-mail: [email protected] ;[email protected]; About Embassy of the Socialist...

Đại sứ quán Afghanistan tại Washington DC, Hoa Kỳ

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tại Washington, United States Address: 2341 Wyoming Avenue, NW, Washington, DC. 20008, United States City: Washington, DC. Điện thoại: 202.483.6410 Số fax: 202.483.6488 Trang mạng: http://www.embassyofafghanistan.org/ Email:...