RSS Reset

Algeria Lãnh sự quán tại Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Địa chỉ nhà: Jumeirah 2 đường 24B, Villa Không 45, P.O. Cái hộp 122241, Dubai, United Arab Emirates City: Dubai Phone: (+971) 4 344 4377 Số fax: (+971) 4 344 7164 E-mail: [email protected] Website: http://www.cgalgeria-dubai.com Map of Algerian Consulate...

Đại sứ quán Algeria tại Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Địa chỉ nhà: Đường Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum,Airport Road cũ,Đại sứ quán Diện tích – Abu Dhabi , United Arab Emirates City: Abu Dhabi Phone: (+971) 2 444 8949 Số fax: (+971) 2 444 7068 E-mail: [email protected] Website: http://www.embassy-algeria-uae.com Map...

Albanian Embassy in Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Địa chỉ nhà: đường phố 10, khu vực 76, Zone 2 Near Khaled Bin Waleed Mosque Bateen, P.O. Cái hộp 62069 Abu Dhabi, United Arab Emirates City: Abu Dhabi Tel: 00971-26582505 Số fax: 00971-26582705 E-mail: [email protected], [email protected] Website:...

Afghanistan Lãnh sự quán tại Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

ĐỊA CHỈ NHÀ: Biệt thự 23 – 29 B St – Dubai – United Arab Emirates CITY: Dubai PHONE: +971 4 398 8229 SỐ FAX: +971-4-398-8441 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: http://www.afghanconsulate.ae/ Map of Consulate General of Afghanistan...

Lãnh sự quán Việt Nam tại Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

ĐỊA CHỈ NHÀ: P.O. Cái hộp: 113038, Abu Dhabi, UAE CITY: Dubai PHONE: +971-2 449 6710 SỐ FAX: +971-2 449 6730 E-MAIL: [email protected] About Consulate of Vietnam in Dubai, United Arab Emirates Vietnamese Consulate in Dubai runs an inclusive...

ĐSQ Việt Nam tại Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

ĐỊA CHỈ NHÀ: Villa 147, Đường Salama Bint Butti, Al Mushrif – Abu Dhabi – United Arab Emirates CITY: Dubai PHONE: (+971) 2 441 7899 SỐ FAX: (+971) 2 449 6730 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: http://www.vietnamembassy-uae.org/en/nr070627005924/ Map...

Đại sứ quán Afghanistan ở Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ở Abu Dhabi, United Arab Emirates Address: P.O. Cái hộp 5687, Khalidiya Abu Dhabi, UAE City: Abu Dhabi Phone: (+971-2) 6655560 Số fax: (+971-2) 6655576 E-mail: [email protected] Office Hours:...