Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Ukraine Embassy in Baku, Azerbaijan

Embassy of Ukraine in Azerbaijan Address: 49 và. Vezirov đường, 1069 thành phố: Baku Phone: (+994-12) 4989318, 4982742 Số fax: (+994-12) 4982742 Trang mạng: http://www.ukremb.azeriland.com Email: [email protected], [email protected]

Ukraine Đại sứ quán tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Ukraine tại Vienna, Austria Address: Naaffgasse 23 thành phố: Vienna Phone: +43-1-4797172 Số fax: +43-1-4797172 /+43-1-4797147 Trang mạng: http://www.ukremb.at/ Email: [email protected] / [email protected]

Ukraine Embassy in Canberra, Châu Úc

Embassy of Ukraine in Australia Address: Cấp độ 12, Trung tâm St.George, 60 Đường Mercus Clarke,, Canberra, ACT, 2601, Australia City: Canberra Phone: (+612) 6230 7298/(+612) 6230 7940 Số fax: (+612) 6230 7298 Trang mạng: http://www.mfa.gov.ua/australia Email:...

Ukraine Embassy in Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Ukraine tại Yerevan, Armenia Address:58 Erznkyana điền., Yerevan, 375033 Armenia City: Yerevan Phone: (8851) 586-856/562436 Số fax: (+374-10) 562436 E-mail: [email protected]

Ukraine Đại sứ quán tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Ukraine tại Buenos Aires, Argentina Address: Belgrano (Subte Jose Hernandes, linea City: Buenos, Aires Phone: (+54) 11-4552-0657/ 4552-5334 Số fax: (54) 11-4552-6771 Trang mạng: http://www.embucra.com.ar/ Email: [email protected] Office...

Ukraine Đại sứ quán tại thủ đô Luanda, Angola

Đại sứ quán Ukraine tại Luanda, Angola Address: Xã hội đường phố của Chúa Giêsu, nhà 35 thành phố: Luanda Phone: +244-2-337287 Số fax: +244-2-448467 E-mail: [email protected], [email protected]

Ukraine Embassy in Alger, Algeria

Đại sứ quán Ukraine tại Alger, Algeria Address: 19, Rue des freres Benhafid Hydra City: Alger Phone: +213-21-691387 Số fax: +213-21-694887 E-mail: [email protected], [email protected]

Ukraine Đại sứ quán tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of Ukraine in Vietnam Address: 6, Le Hong Phong Street Ba Dinh District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: +84-4-37344484 / +84-4-37344492 Số fax: 84-4-37344497 Trang mạng: http://www.mfa.gov.ua/vietnam Email: [email protected] / [email protected] Office...