Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Tirana, Albania

Địa chỉ nhà: Rruga e Elbasanit 65 Tirana, Albania City: Tirana Tel: (+355) 42 380 350,1,2 Số fax: (+355) 42 347 767 E-mail: [email protected] Website: http://www.tirana.emb.mfa.gov.tr Map of Turkish Embassy in Tirana, Albania About Embassy...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Tirana, Albania

Địa chỉ nhà: Rruga Skanderbeu Không. 10, Tirana, Republic of Albania City: Tirana Email: [email protected] Fax: +355 42 232 159 Điện thoại: +355 42 234 004,232 117 Trang mạng: http://www.mzv.cz/tirana/en/kontakty.html Czech Embassy in Tirana runs an inclusive...

Lãnh sự quán Uruguay ở Tirana, Albania

Consolate of Uruguay in Albania Address: rr. Kamal Ismail, Không.. 27 thành phố: Tirana Phone: +355-4-248766 / +355-4-248767 Số fax: 003554245060 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tirana, Albania Address: 103 Elbasani đường, Tirana, Albania City: Tirana Phone: (+355) 4-247-285 Số fax: (+355) 4 232-222 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 là-5:00 PM

Đại sứ quán Anh tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Anh tại Tirana, Albania Address: Skanderbeg đường 12, Tirana, Albania City: Tirana Phone: (355) 4 2 34973/(355) 4 223 4973/4/5 Số fax: (355) 4 2 47697 Trang mạng: http://ukinalbania.fco.gov.uk/en/ Office Hours: Giờ địa phương: Mon-Thur: 0830-1700;...

Ukraine Lãnh sự quán tại Tirana, Albania

Lãnh sự quán Ukraine tại Tirana, Albania Address: rr. Người lao động thời kỳ Phục hưng, Không.. 42, (giữa 4 ,Apk3) thành phố: Tirana Phone: +355-4-273389 Số fax: +355-4-273389 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Tirana, Albania

Consulate of Turkey in Albania Address: Tôi Boulevard Zogu, Parruca Vùng lân cận, Shkoder City: Tirana Phone: +355-22-47189 Số fax: +355-22-47189 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tirana, Albania

Embassy of Switzerland in Albania Address: Elbasan Ruga 81 thành phố: Tirana Phone: (+355-4) 234888 Số fax: (+355-4) 234890, 234889 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Tirana, Albania

Tổng lãnh sự quán Thụy Điển tại Tirana, Albania Address: Budi Không pjeter. 76, Tirana, Albania City: Tirana Phone: +355 (0)4 238 06 50 Số fax: +355 (0)4 238 06 60 Trang mạng: http://www.swedenabroad.com/Page____89052.aspx Email: [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tirana, Albania Address: Pilar Manso Gomez, Đại sứ quán Espaba, Skanderbeg đường, 43 thành phố: Tirana Phone: 4 274 960 hoặc là 4 274 961 Từ Tây Ban Nha: 00355 4 274 960/ 00355 4 274 961 Số fax: 00355 4 225 383 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Slovenia ở Tirana, Albania

Lãnh sự Danh dự Slovenia ở Tirana, Albania Address: Kemal Rr.Ismail, Không.. 14. thành phố: Tirana Phone: +355-4-253220 Số fax: +355-4-247996 Trang mạng: http://www.mzz.gov.si/en/representations_abroad/europe/albania/ Email: [email protected]

Slovak Lãnh sự quán tại Tirana, Albania

Consulate of Slovakia in Albania Address: rr. "Ismail Kamal’ N.11 City: Tirana Phone: (+355-4) 253219, 0035542274917 Số fax: (+355-4) 247996 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Serbia ở Tirana, Albania

Đại sứ quán Serbia ở Tirana, Albania Address: Rr Donika Kastrioti 9/1 thành phố: Tirana Phone: +355 4 2232 091 Số fax: +355 4 2232 089 Trang mạng: http://tirana.mfa.rs Email: अम्बटिरा@इचछ-अल.ऑर्ग

Đại sứ quán Nga tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Nga tại Tirana, Albania Address: Azim Zeneli str., 5, Tirana, Albania City: Tirana Phone: +355 42 560-40 Số fax: +355 42 560-46 Trang mạng: http://www.russianembassy.net/iservice.nsf/Cons/EmbassyOfRussiaInTirana Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Tirana, Albania

Embassy of Poland in Albania Address: Durresi Str No.123 entre Avenida Cuicas Y Carretera del Este City: Tirana Phone: (+355-4) 234190 Số fax: (+355-4) 233364 Trang mạng: http://www.tirana.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Palestine tại Tirana, Albania

Embassy of Palestine in Albania Address: Skanderbeg, No.45 Tirana City: Tirana Phone: 35542-34300/ 34056 Số fax: 35542-32092

Đại sứ quán Na Uy tại Tirana, Albania

Hoàng gia Na Uy Embassy in Tirana, Albania Address: Street 'liệt sĩ 4 Tháng hai ', không Palace. 5, Tirana, Albania City: Tirana Phone: +355 4 256923, +355 4 221666/141 Số fax: +355 4 221507 Trang mạng: http://www.norvegji.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Hà Lan tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Hà Lan tại Tirana, Albania Address: Asim Zeneli Đường số. 10 thành phố: Tirana Phone: (+355) 4 224 0828 Số fax: (+355) 4 223 2723 Trang mạng: http://www.mfa.nl/tir-en/ Email: [email protected] Office Hours: Giờ mở cửa: Monday-Thursday...

Đại sứ quán Macedonia ở Tirana, Albania

Đại sứ quán nước Cộng hòa Macedonia ở Tirana, Albania Address: rr. Kavaja, Không.. 116, Tirana, Albania City: Tirana Phone: 00 355 4 230 909; 00 355 4 274 765 Số fax: 00 355 4 232 514 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Ý tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Italia tại Tirana, Albania Address: rr. Papa Gjon Pali II, N. 2 thành phố: Tirana Phone: +355 4275 900 Số fax: +355 42 250921 Trang mạng: http://www.ambtirana.esteri.it Email: [email protected]