RSS Reset

Lãnh sự quán Tanzania tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Tanzania tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 2, 222 Đường La Trobe, Melbourne 3000, Australia City: Melbourne Phone: (61-3) 9667 0243 Số fax: (61-3) 9663 2616 Trang mạng: http://www.tanzaniaconsul.org Email: [email protected]