RSS Reset

Lãnh sự quán Đài Loan tại Melbourne, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa, Melbourne, Australia Address: Cấp độ 46, 80 Collins Street,Melbourne, VIC. 3000, Australia City: Melbourne Phone: (002-61-3) 9650-8611 Số fax: (002-61-3) 9650-8711 E-mail: [email protected]