RSS Reset

Lãnh sự quán Đài Loan tại Sydney, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa tại Sydney, Australia Address: bộ 1902, Cấp độ 19, M. L. C. Trung tâm, Vua St., Sydney, NSW 2000, Australia City: Sydney Phone: (002-61-2) 9223-3233 Số fax: (002-61-2) 9223-0086 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Đài Loan tại Melbourne, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa, Melbourne, Australia Address: Cấp độ 46, 80 Collins Street,Melbourne, VIC. 3000, Australia City: Melbourne Phone: (002-61-3) 9650-8611 Số fax: (002-61-3) 9650-8711 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Đài Loan tại Brisbane, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa ở Brisbane, Australia Address: Cấp độ 34, ven sông Plaza, 71 Eagle đường, Brisbane, QLD 4000, Australia City: Brisbane Phone: 61-7-3229 5168 Số fax: 61-7-3229 8881 Trang mạng: http://www.taipeieco.org.au Email:...

Lãnh sự quán Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 336 Nguyễn Tri Phương St., Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh City Phone: (+84-28) 3834 6249 Số fax: (+84-28) 3834-6260 E-mail: [email protected] Website:...