Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Manama, Bahrain

Lãnh Cơ quan của Thụy Điển tại Manama, Bahrain Address: Tòa nhà 344, Khối 343, Mina Sulman Khu công nghiệp, Đường 4306 P.O. Cái hộp 412, Manama, Bahrain City: Manama Phone: +973 (71) 825 004 Số fax: +973 (71) 827 928 E-mail: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Nassau, Bahamas

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển ở Nassau, Bahamas Address: Cable Beach Manor Hotel, Tây Vịnh St., Nassau P.O. hộp CB 11000, Nassau, Bahamas City: Nassau Phone: +1 (242) 327 79 44 Số fax: +1 (242) 327 77 82 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Baku, Azerbaijan

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển ở Baku, Azerbaijan Address: Một. Guliyev Str. 98, Az1006 City: Baku Phone: +994 (12) 596 84 78 Số fax: +994 (12) 497 12 22 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 12 buổi trưa

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Salzburg, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Salzburg Address:? Alpenstrasse 102-104 (ÖAMTC-Haus), 5020 Salzburg, Austria City: Salzburg Phone: +43 (0)662 639 99 131 Số fax: +43 (0)662 639 99 45 E-mail: [email protected] Office Hours: Monday-Friday...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Linz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Linz Address: Altstadt 17, 4020 Linz, Austria City: Linz Phone: +43 (0)732 77 75 75 Số fax: +43 (0)732 77 75 75 75 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 12 buổi trưa

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Klagenfurt Address: St. Veiter nhẫn 43, 9020 Klagenfurt, Austria City: Klagenfurt Phone: +43 (0)463 58 58 102 Số fax: +43 (0)463 59 69 19 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 10 là. đến 12 buổi trưa

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Innsbruck Address: Andreas Hofer--Strasse 43, 6020 Innsbruck, Austria City: Innsbruck Phone: +43 (0)512 57 18 71 Số fax: +43 (0)512 57 98 65 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 12 buổi trưa

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Graz Address: Sparkassenplatz 4 (5.cổ phần), 8010 Graz, Austria City: Graz Phone: +43 (0)5 0100 350 40 Số fax: +43 (0)5 0100 935 040 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 12...

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Dornbirn, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Dornbirn Address: Oberdorferstrasse 2, 6850 Dornbirn, Austria City: Dornbirn Phone: +43 (0)5572 249 94 Số fax: +43 (0)5572 249 94 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 12 buổi trưa

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Sydney Address: Suite 10C, Cấp độ 1, 287 đường quân sự, Cremorne NSW City: Sydney Phone: +61 (2) 9909 3336 Số fax: +61 (2) 9909 3336 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ Ba đến Thứ Sáu 9.30 là. đến 12.30...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Perth Address: 23 Walters ổ, người chăn trâu, Perth WA 6842, Australia City: Perth Phone: +61 (8) 9204 0900 Số fax: +61 (8) 9244 3723 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 10 là. đến 12 buổi trưa, 2...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Melbourne Address: 21 St Georges đường, Toorak VIC 3142, Melbourne, Australia City: Melbourne Phone: +61 (3) 9827 4224 Số fax: +61 (3) 9827 4228 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 12 noon to...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Hobart, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Hobart Address: 164 Campbell Street, Hobart TAS 7001, Australia City: Hobart Phone: +61 (3) 6236 9840 Số fax: +61 (3) 6234 5484 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 5 giờ chiều.

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Darwin, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Darwin Address: c / o Chambers Magistrate của, 3Tầng thứ, Nichols Nơi, Darwin NT 0801, Australia City: Darwin Phone: +61 (8) 8999 6599 Số fax: +61 (8) 8999 6897 E-mail: [email protected] Office Hours: Monday-Friday...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Darwin, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Darwin Address: c / o Chambers Magistrate của, 3Tầng thứ, Nichols Nơi, Darwin NT 0801, Australia City: Darwin Phone: +61 (8) 8999 6599 Số fax: +61 (8) 8999 6897 E-mail: [email protected] Office Hours: Monday-Friday...

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Cairns, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Cairns Address: 25-29 Grafton Street,bộ 16, Cairns QLD 4870, Australia City: Cairns Phone: +61 (7) 4041 1377 Số fax: +61 (7) 4031 3143 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 8.30 là. đến 5 giờ chiều.

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Brisbane, Châu Úc

Thụy Điển Thụy Điển Lãnh sự quán ở Brisbane, Australia Address: Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Brisbane,Cấp độ 8, 97 Creek đường, Brisbane QLD 4001, Australia City: Brisbane Phone: +61 (7) 3211 9976 Số fax: +61 (7) 3229 4588 E-mail: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Adelaide, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Adelaide Address: 55 Jerningham đường,Bắc Adelaide, SA 5006, Australia City: Adelaide Phone: +61 (8) 8239 1577 Số fax: +61 (8) 8267 1801 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9.30...

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Yerevan Address: 34 Abovyan đường, bộ 7, Yerevan 375009, Armenia City: Yerevan Phone: + 374 (10) 56 96 98 Số fax: + 374 (10) 56 67 35 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 09.30...

Lãnh sự quán Thụy Điển ở San Miguel De Tucuman, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, San Miguel de Tucuman Address: Avenida Islas Malvinas, tuyến đường tỉnh 302, km 11, 4184 Colombres, dep. Cruz Alta Tucuman, Argentina City: San Miguel de Tucuman Phone: +54 (381) 450 90 00 Số fax: +54 (381) 450 90 01 E-mail:...