RSS Reset

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Vienna, Austria Address: Argentinierstr.34.A 1040 Wien, Austria City: Vienna Phone: (01) 505.5788/ +43.1.505.5788 Số fax: (01) 5055788125 / +43.1.5055788125 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Canberra, Australia Address: 15, Arkana St. Yarralumla. ACT 2600 P.O.B.: 9076, Deakin, ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: (+61) 2 6273 35 55 Số fax: (+61) 2 6273 39 18 Trang mạng: http://www.totaltravel.com.au/link.asp?fid=540151 Email:...

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Buenos Aires, Argentina Address: Guido 1760 – Buenos Aires City: Buenos Aires Phone: (11) 4811-0070 Số fax: (11) 4811-0079 Trang mạng: http://www.mae.es/consulados/buenosaires/

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Luanda, Angola

Embassy of Spain in Angola Address: 4 tháng Hai, 95, 1., Phòng 9 đến 12 thành phố: Luanda Phone: +224-2-391166 / +224-2-391187 Số fax: +224-2-332884 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Andorra La Vella, Andorra

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Andorra la Vella, Andorra Address: Prat de la Creu, 34, Andorra la Vella, Andorra City: Andorra la Vella Phone: (+376) 80 00 30 Số fax: (+376) 86 85 00 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Algiers, Algeria Address: 46 đến, rue Mohamed Chabane, El Biar – Argel, B.P. 142 thành phố: Algiers Phone: 021 92 27 13 Số fax: (213 21) 92 27 19 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tirana, Albania Address: Pilar Manso Gomez, Đại sứ quán Espaba, Skanderbeg đường, 43 thành phố: Tirana Phone: 4 274 960 hoặc là 4 274 961 Từ Tây Ban Nha: 00355 4 274 960/ 00355 4 274 961 Số fax: 00355 4 225 383 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Islamabab, Afghanistan

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Islamabab, Afghanistan Address: đường phố 6, Ramna 5. -Ngoại giao Enclave tôi, PO Box 1144 thành phố: Islamabab Phone: (+93-20)-2279480 / 2279481 / 2279482/+92-51-2279484 Số fax: +93-2279489 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội, Vietnam Address: Không. 4 Le Hong Phong Street, Ba Dinh District, Hà Nội, Vietnam City: Ha Noi Phone: +84-24-3771-5207 / +84-24-3771-5209 Số fax: +84-24-3771-5206 Trang mạng: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/es/Paginas/inicio.aspx Email:...