Facebook RSS Reset

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Sydney, Châu Úc

Consulat chung của Tây Ban Nha tại Sydney, Autralia Address: Cấp độ 24, St. Martins Tháp, 31 Phố chợ, New South Wales 2000, Australia City: Sydney Phone: (+61) 2 9261 2433, 9261 2443 & 9261 1321. Số fax: (+61) 2 9283 1695 E-mail: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Melbourne, Australia Address: 146Một. Elgin St. PO Box 1119, Carlton, Victoria 3053, Australia City: Melbourne Phone: (+61) (03) 9347 1966 hoặc là 9347 1997 Số fax: (+61) (03) 9347 7330 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở San Carlos de Bariloche, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở San Carlos de Bariloche, Argentina Address: trung sĩ Rolando 218 – căn hộ 1, 8400 thành phố: San Carlos de Bariloche Phone: +54-2944-422975

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Catamarca, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Catamarca, Argentina Address: Salta 570, 4700 thành phố: Catamarca Phone: +54-3833-435356

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Ayacucho, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Ayacucho, Argentina Address: San Martin 1225, 7150 thành phố: Ayacucho Phone: +54-2296-454388

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Salta, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Salta, Argentina Address: Cộng hòa Israel 13, 4400 thành phố: Salta Phone: +54-387-4312296

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Jujuy, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Jujuy, Argentina Address: Ramirez de Velasco 362, 4600 thành phố: Jujuy Phone: +54-388-4228193

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại La Rioja, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại La Rioja, Argentina Address: Joaquin V. Gonzalez 505, 5300 thành phố: La Rioja Phone: +54-3822-426831

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Rio Cuarto, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Rio Cuarto, Argentina Address: Fhoteringham 60, 5800 thành phố: Rio Cuarto Phone: +54-358-4621909

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Santa Rosa, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Santa Rosa, Argentina Address: Cnel. Hilario Lagos 237, 6300 thành phố: Santa Rosa Phone: +54-2954-456935

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Tres Arroyos, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Tres Arroyos, Argentina Address: Avda. San Martin 464, 7500 thành phố: Tres Arroyos Phone: +54-2983-426832

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Rio Gallegos, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Rio Gallegos, Argentina Address: của. Roca 866 – 1 tầng′, PO Box 402, 9400 thành phố: Rio Gallegos Phone: +54-2966-422131/+54-2966-2740

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Corrientes, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Corrientes , Argentina Address: Salta N 857, 3400 thành phố: Corrientes Phone: +54-3783-427396 Số fax: +54-3783-427396

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Zarate, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Zarate, Argentina Address: San Martin 427, 2800 thành phố: Zarate Phone: +54-3487-423794 Số fax: +54-3487-422130

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở San Juan, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở San Juan, Argentina Address: Rivadavia 32 – nó là, 5400 thành phố: San Juan Phone: +54-264-4225789

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Concordia, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Concordia, Argentina Address: Ramirez 131, 3200 thành phố: Concordia Phone: +54-345-4216421

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Santa Fe, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Santa Fe, Argentina Address: Necochea 3289, 3000 thành phố: Santa Fe Phone: +54-342-4529163 Số fax: +54-342-4557256

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Rafaela, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Rafaela, Argentina Address: mũ của giám mục 73, 2300 thành phố: Rafaela Phone: +54-3492-42317

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Gualeguaychu, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Gualeguaychu, Argentina Address: Luis N. Palma 963, 2820 thành phố: Gualeguaychu Phone: +54-3446-427133

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Mar Del Plata, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Mar del Plata, Argentina Address: Hipólito Yrigoyen 1657, 7600 thành phố: Mar del Plata Phone: +54-223-4932006