RSS Reset

Đại sứ quán Ba Lan tại Wien, Azerbaijan

Embassy of Poland in Azerbaijan Address: Qala Str nhỏ. 2, 370069 thành phố: Wien Phone: (+994-12) 4920114, 4975281, 4974708 Số fax: (+994-12) 4920214 Trang mạng: http://www.baku.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Wien, Áo

Embassy of Poland in Austria Address: Hietzinger Hauptstrasse 42c PO Box 17, A-1130 City: Wien Phone: (+43-1) 870150 Số fax: (+43-1) 87015222 Trang mạng: http://www.wien.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Canberra, Châu Úc

Embassy of the Republic of Poland in Australia Address: Lối vào chính. 7 Turrana đường,Yarralumla ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: (+61-2) 6273 1208 hoặc là (+61-2) 6273 1211 Số fax: (+61-2) 6273 3184 Trang mạng: http://www.canberra.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Yerevan, Armenia

Embassy of Poland in Armenia Address: 44một, Hanrapetutyan Street City: Yerevan Phone: (+374-1) 542493, 542495 Số fax: (+374-1) 542498, 542496 Trang mạng: http://www.erewan.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Ba Lan tại Buenos Aires, Argentina Address: Alejandro Maria Aguado 2870, 1425 thành phố: Buenos Aires Phone: (0 054)(11) 4802 96 81 – 4802 96 82 Số fax: (0 054)(11) 4802 9683 Trang mạng: http://www.buenosaires.polemb.net/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Luanda, Angola

Embassy of Poland in Angola Address: Commander đường N'zaji 21/23 Alvalade City: Luanda Phone: +244.222.323.088 Số fax: +244.222.323.086 Trang mạng: http://www.luanda.polemb.net/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại El-Biar, Algeria

Embassy of Poland in Algeria Address: 37 của. Mustapha Ali Khodja, PO Box 60, 16030 thành phố: El-Biar Phone: (+213-21) 923474, 922553 Số fax: (+213-21) 921435 Trang mạng: http://www.algier.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Tirana, Albania

Embassy of Poland in Albania Address: Durresi Str No.123 entre Avenida Cuicas Y Carretera del Este City: Tirana Phone: (+355-4) 234190 Số fax: (+355-4) 233364 Trang mạng: http://www.tirana.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Kabul, Afghanistan

Polish Embassy in the Islamic Republic of Afghanistan Address: Maghzan đường, Kharte Seh, Kabul City: Kabul Phone: +93 796 554 372 Số fax: +35542233364 Trang mạng: http://www.kabul.polemb.net Email: [email protected] [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of Poland in Hanoi, Vietnam Address: 3 Chua Mot Cot, Ba Dinh Disttric, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: +84.4.3845.2027 Số fax: +84.4.3823.6914 Trang mạng: http://www.hanoi.polemb.net/ Email: [email protected]