RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Klagenfurt, Austria Address: Koschatstrasse 7, Klagenfurt 9020, Austria City: Klagenfurt Phone: (+43 / (0) 463) 55 553 hoặc là 0664 124 75 58 hoặc Ba Lan – 0644 578 37 03 ) 423) 92 158 Số fax: (00-434-23)...