RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Innsbruck, Austria Address: Valiergasse 60, A-6020, Innsbruck, Austria City: Innsbruck Phone: (00-43-512) 277-684-60 24 Số fax: (00-43-512) 277-684-20 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]