Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Anh tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Anh tại Perth, Australia Address: Cấp độ 26, Allendale Quảng trường, 77 Terrace St George, Perth, Australia City: Perth Phone: (61) (8) 9224 4700 Số fax: (61) (8) 9224 4719 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ hành chính: 9:30am...

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Perth, Australia Address: 4Tầng, St. Tòa án George, 16 St. Georges Terrace, Perth, miền tây nước Úc 6000, Australia City: Perth Phone: (+61) 8 9202 1224 Số fax: (+61) 8 9231-9444 Trang mạng: http://perth.usconsulate.gov/perth/ Email:...

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Perth, Châu Úc

Consulate of Turkey in Australia Address: T.C Perth Fahri Konsolosu City: Perth Phone: +61-8 9354-7132 Số fax: +61-8 9354-7132 E-mail: [email protected]

Thái Lãnh sự quán tại Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Perth, Australia Address: 135 Victoria Ave, Dalkieth, miền tây nước Úc 6009, Australia City: Perth Phone: (+61) 8 9386 8092 Số fax: (+61) 8 9386 1047 E-mail: [email protected] Office Hours: hẹn trước

Lãnh sự quán Tanzania ở Perth, Châu Úc

Consulate of Tanzania in Australia Address: 3Tầng thứ, Xây dựng MPH 23 Barrack đường PERTH WA 6000 thành phố: Perth Phone: +61 (0) 8 9221 0033 Số fax: +61 (0) 8 9221 0133 Trang mạng: http://www.tanzaniaconsul.com/ Email: [email protected]

Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Perth, Châu Úc

Consulate of Switzerland in Australia Address: 40 Hillway, Nedlands City: Perth Phone: (61-8) 9389 7097 Số fax: (61-8) 9389 7097

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Perth Address: 23 Walters ổ, người chăn trâu, Perth WA 6842, Australia City: Perth Phone: +61 (8) 9204 0900 Số fax: +61 (8) 9244 3723 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 10 là. đến 12 buổi trưa, 2...

Lãnh sự quán Nam Phi tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự Nam Phi tại Perth, Western Australia Address: bộ 3, 1297 Hay Street West Perth WA 6005 Thêm bưu chính:P. các. Cái hộp 1589, Tây Perth WA 6872 thành phố: Perth Phone: + 61 89 321 0355 Số fax: + 61 89 321 0426 E-mail: [email protected] Details:...

Philippines Lãnh sự quán tại Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Philippines tại Perth, Australia Address: bộ 2/116 Gắn kết Bay Road, Perth WA 6000 P.O. Cái hộp 855, Nam Perth, miền tây nước Úc 6151 thành phố: Perth Phone: (61-8) 9481-5666 Số fax: (61-8) 9845-0111 Trang mạng: http://www.philembassy.org.au/passport/38.html Email:...

Lãnh sự quán Malaysia tại Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Perth, Australia Address: 252 Adelaide Terrace, Perth, WA 6000 Australia City: Perth Phone: +61-8-9225 7055 Số fax: +61-8-9225 7099 (Chung), +61-8-9225 7533 (Immigr Website: http://www.kln.gov.my/perwakilan/perth Email:...

Lãnh Macedonia ở Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Macedonia ở Perth, Australia Address: PO Box 6156 Girrawheen, WA, 6064 thành phố: Perth Phone: +61 (8) 9349 0914 Số fax: +61 (8) 9342 8661 Trang mạng: http://www.wa.macedonian.org.au

Quán Nhật Bản tại Perth, Châu Úc

Consulate General of Japan in Western Australia Address: Cấp độ 21, Trung tâm Forrest, 221 Terrace St George , Perth, miền tây nước Úc , 6000 thành phố: Perth Phone: (08) 9480 1800 Số fax: (08) 9321 2030 Trang mạng: http://www.perth.au.emb-japan.go.jp/ Email:...

Lãnh sự quán Ý tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Ý tại Perth, Austalia Address: Cấp độ 2, 1292 hay Street, Tây Perth WA 6005 thành phố: Perth Phone: (08) 9322 4500 Số fax: (08) 9322 9911 Trang mạng: http://www.consperth.esteri.it Email: [email protected], [email protected] Office...

Lãnh sự quán Indonesia tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Indonesia tại Perth, Australia Address: 134 Adelaide Terrace (P.O.BOX 6683 Đông Perth) WA 6004, Australia City: Perth Phone: (61-8) 9221-5858 Số fax: (61-8) 9221-5688 Trang mạng: http://www.kri-perth.org.au Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Ấn Độ tại Perth, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Ấn Độ ở Perth, Australia Address: bộ 21, 2Tầng thứ, Lincoln House, 4 Ventnor Ave, Tây Perth, WA 6005, thành phố: Perth Phone: 00-61-8-94869011; 92491038 Số fax: 00-61-8-94869611

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Perth, Châu Úc

Consulate of Grecce in Perth Address: cấp độ 9, 16 Terrace St.George của, Perth, W.A. 6000 thành phố: Perth Phone: (00618) 93256608 điện thoại khẩn cấp: 0061-419286918 Số fax: (00618) 93252940 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ghana ở Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Ghana ở Perth, Australia Address: 1Tầng Suite 16, 7 The Esplanade Mt Pleasant WA 6153 thành phố: Perth Phone: +61 (08) 9364 2893 Số fax: +61 (08) 9364 9078 Trang mạng: http://www.consulate-ghana.com.au/ Email: [email protected] Details:...

Lãnh sự quán Đức tại Perth, Châu Úc

Honorary Consulate General of Germany in Perth Address: 16 St. Terrace George, Perth, miền tây nước Úc 6000. thành phố: Perth Phone: (0061 8) 93 25 88 51 Số fax: (0061 8) 92 21 32 00 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Phần Lan tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Phần Lan tại Perth, Australia Address: 5 Alford Rise Leeming WA 6149 thành phố: Perth Phone: +61-433 082 284 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ecuador ở Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Ecuador ở Perth, Australia Address: 3thứ. Sàn nhà, Không 1 Tòa án London, St. Georges Terrace, Perth 6000 Western Australia P.O. hộp Z 5432 Perth 6000 Western Australia City: Perth Phone: 08 92210331 Số fax: 08 97341046 E-mail: [email protected]