RSS Reset

Papua New Guinea Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán của Papua New Guinea ở Sydney, Australia Address: Cấp độ 2, Clarence Street, Sydeny NSW 2000 PO Box A2273, Sydney Nam, NSW 1235, Australia City: Sydney Phone: 02) 9283 9020 Số fax: (02) 9283 5424 Trang mạng: http://http://www.pngcanberra.org/consulates/index.htm Email:...