RSS Reset

Đại sứ quán Na Uy ở Dhaka, Bangladesh

The Royal Norwegian Embassy in Dhaka Address: nhà ở 9, Đường 111, Gulshan City: Dhaka Phone: +880-2-881-6276 hoặc là 881 0563 hoặc là 882 3880 Số fax: +880-2-882-3661 Trang mạng: http://www.norway.org.bd/ Email: [email protected] Office Hours: 08:30 – 16:00...

Đại sứ quán Na Uy tại Baku, Azerbaijan

Royal Norwegian Embassy in Baku Address: ISR Plaza, 11th floor 69,Nizami Street City: Baku Phone: +994-12-497-4325 hoặc là 497-4326 hoặc là 497-4327 Số fax: + 994-12-497-3798 Trang mạng: http://www.norway.az/ Office Hours: * Giờ mở cửa của Đại sứ quán:...

Đại sứ quán Na Uy tại Vienna, Áo

Royal Norwegian Embassy in Vienna Address: Reisnerstrasse 55-57,1030 thành phố: Vienna Phone: +43-1-715-6692 Số fax: +43-1-712-6552 Trang mạng: http://www.norwegen.or.at/ Email: [email protected] Office Hours: Mo-Fr 8.30-16.00 Chi tiết: đại sứ: Mr....

Đại sứ quán Na Uy tại Canberra, Châu Úc

Hoàng gia Na Uy Embassy in Canberra, Australia Address: 17 Hunter Street, Yarralumla ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: +61-2-6273-3444,62733430 Số fax: +61-2-6273-3669 Trang mạng: http://www.norway.org.au Email: [email protected] Office Hours: Monday...

Đại sứ quán Na Uy tại Buenos Aires, Argentina

Royal Norwegian Embassy in Buenos Aires Address: Carlos Pellegrini 1427, 2sàn nhà, C1011AAC City: Buenos Aires Phone: +54-1143-2887-17 Số fax: +54-1143-2890-48 Trang mạng: http://www.noruega.org.ar/ Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Na Uy ở Luanda, Angola

Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy ở Luanda, Angola Address : Benguela đường 17, Patrice Lumumba C.P. 3835 thành phố: Luanda Phone: (+244) 222 449936/ 222 447522 Số fax: (+244) 222 446248 Trang mạng: http://www.noruega.ao/Embassy/embassy/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Na Uy tại Tirana, Albania

Hoàng gia Na Uy Embassy in Tirana, Albania Address: Street 'liệt sĩ 4 Tháng hai ', không Palace. 5, Tirana, Albania City: Tirana Phone: +355 4 256923, +355 4 221666/141 Số fax: +355 4 221507 Trang mạng: http://www.norvegji.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Na Uy ở Kabul, Afghanistan

Royal Norwegian Embassy in Kabul Address: Wazir Akbar Khan, đường phố 15, đường nhỏ 4 thành phố: Kabul Phone: +47-2224-0313 hoặc là 2224-0314; địa phương – +93 (0) 701 105 000 Số fax: +93 (0) 701 105 090 Trang mạng: http://www.norway.org.af/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Na Uy ở Oslo, Caribbean

Royal Norwegian Embassy to the Caribbean States Address: c/o Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, P.O. Cái hộp 8114 dep, KHÔNG-0032 thành phố: Oslo Phone: +47-2224-3600 Số fax: +47-2224-9580 Trang mạng: http://www.norway-caribbean.org/ Email:...

Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Việt Nam

Hoàng gia Na Uy Đại sứ quán tại Hà Nội, Vietnam Address: 10Tầng, block B, Vincom City Towers, 191 Chọn Ba đường, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: +84 4 3974 8900 Số fax: +84 4 3974 3301 Trang mạng: http://www.norway.org.vn/ Email: [email protected] Office...