Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Anh tại Melbourne, Châu Úc

Anh Tổng Lãnh sự quán tại Melbourne, Australia Address: 17Tầng, 90 Collins Street, Melbourne 3000, Victoria, Australia City: Melbourne Phone: 03 9652 1600 Số fax: 03 9650 2990 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00...

Hoa Kỳ Tòa lãnh sự Mỹ tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 6, 553 St Kilda Road PO Box 6722, Melbourne, Victoria 3004 thành phố: Melbourne Phone: (+61) 3 9526 5900 Số fax: (+61) 3 9510 4646 Trang mạng: http://melbourne.usconsulate.gov/melbourne/ Email:...

Lãnh sự quán Tunisia ở Melbourne, Châu Úc

Consulate of Turkey in Australia Address: 8Tầng 24 Albert Road City: Melbourne Phone: +61-3 9696-6046 Số fax: +61-3 9696-6104 E-mail: [email protected]

Thái Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Melbourne, Australia Address: bộ 301, 566 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, Australia City: Melbourne Phone: (+61) 3 9533 9100 Số fax: (+61) 3 9533 9200 Giờ hành chính: 9.30 là. – 2.00 giờ chiều. (Thursday...

Lãnh sự quán Tanzania tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Tanzania tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 2, 222 Đường La Trobe, Melbourne 3000, Australia City: Melbourne Phone: (61-3) 9667 0243 Số fax: (61-3) 9663 2616 Trang mạng: http://www.tanzaniaconsul.org Email: [email protected]

Lãnh sự quán Đài Loan tại Melbourne, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa, Melbourne, Australia Address: Cấp độ 46, 80 Collins Street,Melbourne, VIC. 3000, Australia City: Melbourne Phone: (002-61-3) 9650-8611 Số fax: (002-61-3) 9650-8711 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Melbourne, Châu Úc

Consulate of Switzerland in Australia Address: 7 Melbourne Avenue, Forrest ACT 2603 Australia City: Melbourne Phone: (61-3) 9825 4000 Số fax: +61 2 6273 3428 Trang mạng: http://www.eda.admin.ch/australia Email: [email protected] Office Hours:...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Melbourne Address: 21 St Georges đường, Toorak VIC 3142, Melbourne, Australia City: Melbourne Phone: +61 (3) 9827 4224 Số fax: +61 (3) 9827 4228 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 12 noon to...

Sri Lanka Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Honorary Consulate of Sri Lanka Address: 8 Sutton Parade, Box Hill Bắc, VIC 3127, Australia City: Melbourne Phone: (+61-3) 98986760 Số fax: (+61-3) 98986760 E-mail: Rodney @ techno.net.au

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Melbourne, Australia Address: 146Một. Elgin St. PO Box 1119, Carlton, Victoria 3053, Australia City: Melbourne Phone: (+61) (03) 9347 1966 hoặc là 9347 1997 Số fax: (+61) (03) 9347 7330 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Nam Phi tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự Nam Phi tại Melbourne, Victoria Address: như Towers, Cấp độ 16 644 Chapel Street, South Yarra VIC 3141 thành phố: Melbourne Phone: + 61 3 8825 4114 Số fax: + 61 3 9815 8388 E-mail: [email protected] Details: Jurisdiction...

Slovak Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Slovakia tại Melbourne, Australia Address: 9 Hillard đường, Malvern Đông, Vic 3145 thành phố: Melbourne Phone: (+61-3) 95711729 Số fax: (+61-3) 95720838 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Senegal tại Melbourne, Châu Úc

Consulate General of the Republic of Senegal in Australia Address: ‘Gallery Hill Princes’, 213 Canning đường, Carlton, Melbourne 3053 Victoria, Australia City: Melbourne Phone: (03) 9348 0466 Số fax: (03) 9347 1741 Trang mạng: http://www.senegalcgaust.com Email:...

Lãnh sự quán Ba Lan tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 12, 20 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, Australia City: Melbourne Phone: (+61-3) 9654 5180 Số fax: (+61-3) 9654 5180 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]

Philippines Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Philippines tại Melbourne, Australia Address: bộ 1205, 1 Queens Road, Victoria 3004 thành phố: Melbourne Phone: (61-3) 9863-7885 / 9863 – 7887 Số fax: (61-3) 9863-7884 Trang mạng: http://www.philembassy.org.au/passport/37.html Email:...

Lãnh sự quán Peru tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Cộng hòa Peru tại Melbourne, Australia Address: bộ 1, 1Tầng, 157 Main St, Croydon VIC 3136 thành phố: Melbourne Phone: (03) 9725 4655 Số fax: (03) 9723 9211 E-mail: [email protected] Office Hours: 9.00 là. – 5.00...

Lãnh sự quán Oman tại Melbourne, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hồi giáo Oman tại Melbourne , Australia Address: Cấp độ 4 bộ 2, 493 St, Kilda Rd, Melbourne , Châu Úc, 3004 thành phố: Melbourne Phone: +61 3 9820 4096 Số fax: +61 3 9820 4076 Trang mạng: http://www.oman.org.au/ Email:...

Lãnh sự quán Na Uy tại Melbourne, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán Na Uy Hoàng gia ở Melbourne, Australia Address: bộ 1, 420 Đường cao tốc, Kew VIC 3101 thành phố: Melbourne Phone: +61 3 9853 3122 Số fax: +61 3 9853 3122 Trang mạng: http://www.norway.org.au/Embassy/Consulates1/ Details: Tổng lãnh sự:...

Kiwi Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

New Zealand Consulate-General in Melbourne Address: Cấp độ 10, 454 Collins Street, Melbourne VIC 3000 thành phố: Melbourne Phone: +61-3-9642-1279 (lãnh) hoặc là +61-3-9642-1281 (Thương mại và thương mại) Số fax: +61-3-9642-1586 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email:...

Monegasque Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Honorary Consulate of Monaco in Australia Address: Monaco Nhà 22 Ridgway Nơi, VIC 3000 thành phố: Melbourne Phone: +61.3.9652.9300 Số fax: +61.3.9652.9311 E-mail: [email protected]