Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở Manama, Bahrain

ĐỊA CHỈ NHÀ: Al Zayani, 8Tầng Building 419, Đường 1705, Khối 317, P.O. Cái hộp 5553 , Manama , Bahrain PHONE: (+973) 17 530 808 SỐ FAX: (+973) 17 530 818 Về Lãnh Albania ở Manama, Bahrain Albanian Consulate in Bahrain runs an inclusive...

Đại sứ quán Yemen tại Manama, Bahrain

Embassy of Yemen in Austria P.O.Box 26193, Manama, Bahrain City: Manama Phone: (+973) 277702 / 276113 Số fax: (+973) 262358 / 324258

Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Manama, Bahrain

la Mỹ. Đại sứ quán tại Thủ đô Manama, Bahrain Address: Bldg 979, Đường 3119, Khối 331, Zinj Kingdom of Bahrain City: Manama Phone: (973)1724-2700 Số fax: (973)1727-0547 Trang mạng: http://bahrain.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office Hours: U.S....

Đại sứ quán Anh tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Anh tại Manama, Bahrain Address: 21 Government Avenue P O Box 114. Manama 306, Kingdom of Bahrain City: Manama Phone: +973 17574100 Số fax: +973 17574101 Trang mạng: http://ukinbahrain.fco.gov.uk/en/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Emirati trong Manama, Bahrain

Embassy of United Arab Emirates in Bahrain Address: nhà Không. 221, Đường 4007 – Phức tạp 340. Manama, Bahrain City: Manama Phone: (+973-17) 723737 Số fax: (+973-17) 717724

Đại sứ quán Tunisia ở Manama, Bahrain

Embassy of Tunisia in Bahrain Address: Đại sứ quán nước Cộng hòa Tunisia, Cái hộp 26911 thành phố: Manama Phone: 714149 Số fax: 715702

Đại sứ quán Thái Lan tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Thái Lan tại Manama, Bahrain Address: Villa Không. 132, Đường 66, Khối 360, Zinj Area P.O. Cái hộp 26475, Manama, Bahrain City: Manama Phone: (973) 1724-6242,17274142 Số fax: (973) 1727-2714 (973) 17230980 Trang mạng: http://www.thaiembassy.org/manama Email:...

Đại sứ quán Đài Loan tại Manama, Bahrain

Trade Mission of Taiwan to the Kingdom of Bahrain Address: Bằng phẳng 1, Abulfatih Building, Không. 172,Khối 319, Đường 1906, Al Hoora Diện tích, Manama, Kingdom of Bahrain City: Manama Phone: (002-973) 17292578/(002-973) 17293248 Số fax: (002-973) 17293852 E-mail:...

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Manama, Bahrain

Consulate of Switzerland in Bahrain Address: Complex Bahrain Thương mại, (Sheraton Tháp), Văn phòng Không. 51, Xây dựng Không. 3, đường Không. 365, diện tích Không. 316 thành phố: Manama Phone: (+973-17) 531166 Số fax: (+973-17) 531158

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Manama, Bahrain

Lãnh Cơ quan của Thụy Điển tại Manama, Bahrain Address: Tòa nhà 344, Khối 343, Mina Sulman Khu công nghiệp, Đường 4306 P.O. Cái hộp 412, Manama, Bahrain City: Manama Phone: +973 (71) 825 004 Số fax: +973 (71) 827 928 E-mail: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Nam Phi tại Manama, Bahrain

Văn phòng Lãnh sự Nam Phi – Manama Address: Hannover Retakaful B.S.C., 17Tầng, Al Zamil Tháp, Avenue chính phủ, của tôi, Vương quốc Bahrain P O Box 21345 thành phố: Manama Phone: + 973 17 576 664 Số fax: + 973 17 214 667 Trang mạng: http://www.dfa.gov.za/foreign/sa_abroad/sab.htm Email:...

Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Manama, Bahrain

Embassy of Saudi Arabia in Bahrain Address: Manama Building 82 Đường 1702 Khối 317 Deplomatic Area City: Manama Phone: 973-537722 Số fax: 973-533261 E-mail: –

Đại sứ quán Philippines tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Philippines tại Manama, Bahrain Address: Villa Không. 992, đường Không. 3119, New Zinj, Manama, Kingdom of Bahrain P.O. Cái hộp 26681, Manama , KINGDOM OF BAHRAIN City: Manama Phone: (0973) 17250990 Số fax: 00-973-17258583 Trang mạng: http://philembassy-bahrain.com/ Email:...

Đại sứ quán Palestine tại Manama, Bahrain

Embassy of Palestine in Bahrain P.O. Cái hộp 1102 thành phố: Manama Phone: 973-276099 Số fax: 973-276054

Đại sứ quán Pakistan ở Manama, Bahrain

Đại sứ quán Pakistan tại New Zinj, Bahrain Address: Villa Không 720, Đường 6015,, Chặn Không 360, New Zinj, Bahrain City: Manama Phone: (+973) 17244113 Số fax: (+973) 17255960 Trang mạng: http://www.mofa.gov.pk/bahrain/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Oman ở Manama, Bahrain

Đại sứ quán Vương quốc Hồi giáo Oman ở Manama, Bahrain Address: Bldg. 37 Đường 1901 Diplomatic Area P.O. Cái hộp 26414, Manama 319 thành phố: Manama Phone: +973 293 663 Số fax: +973 293 540 Giờ hành chính: 8:00 – 2:00

Lãnh sự quán Hà Lan tại Manama, Bahrain

Lãnh sự Hà Lan tại Manama, Bahrain Address: Al-tấn công giữa hợp chất, văn phòng 1861, Đường 977, Al Tấn 1009 P.O. Cái hộp 11465 thành phố: Manama Phone: 00-973-17600110 Số fax: 00-973-17600110 E-mail: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Ma-rốc tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Vương quốc Morocco tại Manama, Bahrain Box 26229, Manama City: Manama Phone: (+973) 740566 Số fax: (+973) 740178

Đại sứ quán Malaysia tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Malaysia tại Manama, Bahrain Address: Tòa nhà 2771, Đường 2835, Khối 428, Quận Seef,P.O. Hộp 18.292, Manama, Bahrain City: Manama Phone: +973 17 564 551 Số fax: +973 17 564 552 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/manama Email:...

Đại sứ quán Kuwait tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Kuwait tại Manama, Bahrain P.O.Box 786, Manama, Bahrain City: Manama Phone: (+973) 534040 Số fax: (+973) 536475