RSS Reset

Lãnh sự quán Malaysia tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Malaysia, Dhaka Address: nhà Không. 19, đường Không. 6, Baridhara, Dhaka – 1212, Bangladesh City: Dhaka Phone: 88 02 8827759 hoặc là 88 02 8827760 Số fax: 88 02 8827761 hoặc là 88 02 8823115 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/dhaka Email:...

Lãnh sự quán Malaysia tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Sydney, Australia Address: Lãnh sự Malaysia và Sở Học sinh, 67 Victoria Road, Bellevue Hill NSW 2023 thành phố: Sydney Phone: (02) 9327 7565 Số fax: (02) 9363 1257 Trang mạng: http://www.msda.org.au Email: [email protected]

Lãnh sự quán Malaysia tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy của Malaysia tại Canberra, Australia Address: 7 Perth Avenue, Yarralumla ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: (02) 6273 1543, 6273 1544, 6273 1545 Số fax: 61-2-6273 2496 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/canberra Email: [email protected],...

Lãnh sự quán Malaysia tại Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Perth, Australia Address: 252 Adelaide Terrace, Perth, WA 6000 Australia City: Perth Phone: +61-8-9225 7055 Số fax: +61-8-9225 7099 (Chung), +61-8-9225 7533 (Immigr Website: http://www.kln.gov.my/perwakilan/perth Email:...

Lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Malaysia, Ho Chi Minh City Address: 1208 Mê Linh Point Tower, Không. 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh City Phone: 84-28-3829 9023 Số fax: 84-28-3829 9027 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/hochiminh Email:...